Ocaleni

Przemytnik, biznesmen, więzień, malarz ikon, pielgrzym. Swoim życiorysem mógłby obdzielić kilka osób. Od sukcesu jego życie przerodziło się w totalną porażkę, co stało się początkiem nowego otwarcia. Pielgrzymował przez całą Amerykę. Ta