Ocaleni

Jako młody chłopak wylądował na ulicy, wąchał klej, ćpał wszystko, co było pod ręką. Na szczęście zrozumiał, że przegrywa życie, w ostatniej chwili poprosił o pomoc. Trafił na fantastycznych ludzi, którzy nie odmówili mu pomocy. Ocalił siebie, a teraz ocala innych młodych chłopaków, którzy mają podobne problemy i uzależnienia, jak on w młodości. Paweł Kurz – katecheta, wychowawca, terapeuta, opowiada o swojej drodze do nowego życia.