Ocaleni

Tworzył alternatywną kulturę przełomu lat 80 i 90. Pewnego dnia zaginął. Odnaleziono go, w działającej w podlubelskiej wsi, sekcie „Niebo”. Zbigniew Sajnóg opowiada dlaczego porzucił swoje dotychczasowe życie i postanowił związać s