Ocaleni

W klasztorze na Jasnej Górze odbyły uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O swojej historii opowiedzą Urszula Mela – mama cudownie ocalonego Janka Meli, Leszek Podolecki, Jan Budziaszek, muzyk, którego duchowa przemiana rozpoczęła się na Jasnej Górze, Janusz Yanina-Iwański – artysta urodzony i ocalony w Częstochowie, Felek i Teresa – legendarni weterani trzeźwości ze wspólnot samopomocowych oraz wielu innych ocalonych, których wyjście z nałogów wiąże się z Jasną Górą. O swoich doświadczeniach w wyprowadzaniu z alkoholizmu opowiadają ks. bp. Tadeusz Bronakowski – inicjator Narodowego Programu Trzeźwości oraz 100 dni abstynencji dla Niepodległej oraz o. Ryszard Bortkiewicz – paulin od lat zajmujący się pielgrzymkami osób uzależnionych.