Ocaleni

Jego misją była pomoc bliźniemu. Dla tych, którzy pogubili się w życiu, nie mieli własnego miejsca, spali na ulicach, dla narkomanów, bezdomnych - budował domy, bezpieczne przystanie, w których mogli wrócić do normalnego ż