Ocaleni

Jego misją była pomoc bliźniemu. Dla tych, którzy pogubili się w życiu, nie mieli własnego miejsca, spali na ulicach, dla narkomanów, bezdomnych - budował domy, bezpieczne przystanie, w których mogli wrócić do normalnego życia. Nazywany Aniołem wyklętych - o Marku Kotańskim opowiadają jego przyjaciele, współpracownicy, ci, którym uratował życie i ci, którym nadal
pomaga.