Ocaleni

Jego charakterystyczną twarz zna większość Polaków. Wspaniały aktor, mistrz drugiego planu. Lech Dyblik opowiada nam swoją historię o wychodzeniu z choroby alkoholowej i przywracaniu sensu życia.