Ocaleni

Zaczął pić, kiedy osiągnął życiowy sukces. Dobra praca, nowy dom, rodzina, samochód. W alkoholu szukał odwagi, a znalazł brawurę i kalectwo. Dzisiaj pomaga innym, działa w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzi grupę Anonimowych Alkoholików. Jan Dulik opowie Rafałowi Porzezińskiemu jak piękne jest życie w trzeźwości.