Ocaleni

Jest przykładem determinacji i niezłomności wobec przeciwności losu. Jego historia pokazuje również jak dobre osoby spotkane na drodze życia mogą dać siłę do pokonywania trudności i pomóc rozwinąć skrzydła. Adam Adamski, aktor Teatru Pr