Ocaleni

W wieku 10 lat została wyrwana z bardzo patologicznego środowiska i jej życie całkowicie się odmieniło. Dzięki osobom, które dały jej miłość i wsparcie, pokonała własne ograniczenia, poznała swoje mocne strony, talenty i pasje. Jej historia je