Ocaleni

Jako młoda dziewczyna odkryła, że alkohol daje jej pewność siebie i pomaga radzić sobie z problemami. Potem były nieudane małżeństwa, upokorzenia, libacje, meliny. Ewa Kalinowska – Biała Dama, stoczyła się na samo dno. I wtedy zrozumiała, że ju