Ocaleni

Gościem Rafała Porzezińskiego jest muzyk Piotr Nagiel, zaś ekspertami Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krzysztof Wojcieszek, profesor nadzwyczajny Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, ekspert ds. uzależnień i profilaktyki problemowej.