Ocaleni

Przez wiele lat był zaślepiony i zniewolony. Uzależniony od heroiny, alkoholu, przemocy, pornografii. Pociągała go najciemniejsza strona życia. Wszystko co robił dawało mu złudzenie poczucia szczęścia. Ale to doprowadziło go do wraka człowieka. Kiedy