Ocaleni

Próbował leczyć się na różne sposoby. Chodził na mitingi AA, ale wciąż wracał do picia i pogrążał się jeszcze bardziej. Podczas jednej z sesji poznał ludzi z Chrześcijańskiej wspólnoty Elin i tam doznał nawrócenia i uzdrow