Ocaleni

Pił, tułał się, szukał swojego miejsca. W więzieniu spędził 15 lat. Wygrał walkę o siebie, bo pomogli mu bliscy. Nie pije, bo powiedział sobie, że nie będzie i w tym trwa. Dziś Sławomir Perliński pracuje jako kierownik filii Mar-Kot – Stowarzys