Ocaleni

Anna Grygier-Sulejman wychowała się w rodzinie alkoholowej. Nieobecny ojciec i krytyczna matka kładli się cieniem na życie córki. Kiedy wydawało się, że pozostawiła przeszłość za sobą i odnalazła szczęście, najbliższą jej osobę zabrała tragedi