Ocaleni

Wielu ludzi odczuwa lęk, stres, strach, gniew. Uczucie nie są złe, ani dobre. Są one po to, aby dać nam komunikat o sobie samym. O uczuciach, nałogu, a także o powstawaniu z niego. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Dariusz Bogacki, opowie o nałogu