Ocaleni

Brał i dilował amfetaminą oraz polską heroiną. Na ulicy kradł, a za zamkniętymi drzwiami kontrolował i zdradzał swoją żonę. Stosował przemoc, w wyniku której jego żona nieraz miała połamane kości. Dziś, od wielu lat już zachowuje abstynencję.