Ocaleni

Jako bardzo młody człowiek wciągnął się w wir pracy. Nie mógł się zatrzymać. Dopiero niespodziewane zrządzenie losu położyło temu kres. Cudem został uratowany od śmierci, ale rokowania lekarzy nie dawały nadziei na powrót do podstawowej