Ocaleni

Jako bardzo młody człowiek wciągnął się w wir pracy. Nie mógł się zatrzymać. Dopiero niespodziewane zrządzenie losu położyło temu kres. Cudem został uratowany od śmierci, ale rokowania lekarzy nie dawały nadziei na powrót do podstawowej sprawności fizycznej i umysłowej. Dzięki niezwykłej determinacji matki i pomocy rodziny dziś funkcjonuje samodzielnie i mimo ograniczeń umie cieszyć się życiem. Rafał Cwynar ze swoją mamą Jadwigą opowiadają o tym, jak wielka i bezwarunkowa jest miłość matki.