Ocaleni

Kształtowało go środowisko chłopaków z blokowiska. Jego życie zdominowały imprezy, alkohol i narkotyki. Zaczęły się konflikty z prawem. Więzienie nie otrzeźwiło go jednak, coraz bardziej się staczał w uzależnienie i egoizm. Kiedy Łukasz Szczep