Ocaleni

Kiedy wyszła za mąż nie uwolniła się od trudnych doświadczeń z młodości. Długo starała się podołać im samodzielnie, jednak przyszedł czas, że znalazła się na krawędzi. Od 20 lat uczestniczy w życiu wspólnoty współuzależnionych, gdzie zn