Ocaleni

Jej dzieciństwo naznaczyła nagła śmierć ojca. Nie miała więc męskiego wzorca w rodzinie. Bardzo wcześnie wyszła za mąż i tak zaczął się jej koszmar. Wiele lat w jej życiu dominował strach przed przemocą męża. Jednak w pewnym momencie na jej drodze stanęły osoby, które uświadomiły jej, że ma prawo się bronić. Dziś Barbara Opalach, wspólnie z dorosłymi już dziećmi, odbudowuje swoją rzeczywistość, ale też pomaga innym ofiarom przemocy.