Ocaleni

Podczas pracy na kolei często znajdował okazję do picia. Zazwyczaj zapijał złamane serce - zarówno podczas pierwszych niepowodzeń miłosnych, jak i potem, gdy jego córka zachorowała na nowotwór. Ale dzisiaj czas uzależnienia jest już za nim. Buduje mocną relację z wnukiem, jest wsparciem dla rodziny i pomaga innym. Janusz Kłos opowie o tym, jak upadał, by wreszcie ruszyć w drogę do trzeźwego i szczęśliwego życia