Nad Niemnem

82. lata pierwszej wysyłki polskich obywateli z obecnej Białorusi na Sybir przez bolszewików i jednocześnie 80. rocznica powołania Armii Krajowej. W związku z działaniami reżimu Aleksandra Łukaszenki nie mogły być uczczone w należyty sposób. Nadal w więzieniu za kultywowanie tradycji pozostają działacze Polskiego Związku na Białorusi, w tym jego liderzy Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. W związku z hybrydowymi atakami Mińska rozpoczęła się budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Do tego doszły wspólne manewry wojskowe Rosji i Białorusi przy granicy z Polską i Ukrainą. Na koniec wspólne, białoruskie czytanie w Warszawie.