Nad Niemnem

18 lat kolonii karnej, taki wyrok usłyszał Shieraji Cichanouski, mąż liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej i więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki. Cały świat potępia działania białoruskich władz. W więzieniu w nieludzkich w