Nad Niemnem

Każdego dnia wschodnią granicę Unii Europejskiej próbują nielegalnie przekroczyć setki osób. Na granicy z Białorusią nadal jest gorąco. Polscy żołnierze są prowokowani przez białoruskich funkcjonariuszy – informuje minister obrony narodowej. W programie też o tym, że już ponad 220 dni w więzieniu znajdują się prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys i dziennikarz Andrzej Poczobut. Polska Macierz Szkolna na Białorusi została oskarżona przez tamtejsze władze o prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej. Sąd uznał, że działająca przy organizacji społecznej szkoła złamała prawo i nałożył na nią grzywnę o równowartości prawie pół miliona zł. Na naszą wschodnią granicą trwa proces rusyfikowania polskich szkół społecznych, utrudniania im działalności, eliminowanie języka polskiego z przestrzeni publicznej – o tych problemach rozmawiali uczestnicy konferencji „Polacy na Białorusi od powstania styczniowego do XXI wieku”. Z powodu sytuacji organizatorzy musieli przenieść miejsce spotkania z Grodna na Litwę. Na koniec wystawa fotograficzna o politycznych uchodźcach z Białorusi, którzy musieli uciekać ze swojego kraju po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich.