Nad Niemnem

Już od miesiąca Polacy ze Związku Polaków na Białorusi przebywają w areszcie. Reżimowe służby chcą im zarzucić działania gloryfikujące nazizm i nawoływanie do nienawiści. W obronie zatrzymanych działaczy zorganizowano manifestacje, których członkowie też trafili w ręce białoruskich służb specjalnych. 30-lecie diecezji grodzieńskiej, powołanej przez Jana Pawła II. 17 września, w rocznicę napaści sowietów na Polskę, otwarte zostanie Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Na koniec Aleksy Szota ponownie oprowadza po zabytkach Wołkowyska.