Nad Niemnem

Za nami już Dziesiąty Zjazd Związku Polaków na Białorusi. Z powodu pandemii obrady przeprowadzono zdalnie. Delegaci łączyli się online. Wyłoniono nowe kierownictwo organizacji. Prezes Andżelika Borys ponownie wybrana na kolejną kadencję. Napię