Nad Niemnem

Studniówka w grodzieńskiej batorówce. 10-lecie zespołu „Wszystko w porządku” z Borysewa. Na koniec historia szczuczyńskich Pijarów z Aleksym Szotą.