Nad Niemnem

Konsulat Generalny RP w Grodnie w ograniczonym zakresie wznowił działanie centrów wizowych w Mińsku, Grodnie i Brześciu. Wnioski mogą składać osoby zatrudnione w Polsce i posiadacze Karty Polaka. W okresie pandemii korona wirusa polskie szkoły