Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkinach. Jak na początki lat 90. zmieniano nazwy ulic? Ponad 359 tys. wiz przyznano w polskich placówka dyplomatycznych dla obywateli Białorusi w ubiegłym roku. W programie również obchody 90. urodzin Jadwigi Kisiel, jednej z najstarszych sybiraczek na Grodzieńszczyźnie. Na koniec Aleksy Szota o dramatycznych losach rodziny kamieńskich.