Nad Niemnem

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys i dziennikarz Andrzej Poczobut wciąż przebywają w białoruskim areszcie oskarżeni o szerzenie nazizmu. Nie wiadomo w jakim są stanie. Trwają akcje solidarności z uwięzionymi Polakami przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W polskich szkołach na grodzieńszczyźnie rozpoczął się nowy rok szkolny. Nie wiadomo co czeka polskie szkolnictwo na Białorusi. Nadal istnieje problem z nielegalną migracją na granicy polsko-białoruskiej. Nasze władze wprowadziły wzdłuż granicy stan wyjątkowy. Reżim Łukaszenki stara się wykorzystać imigrantów do destabilizacji sytuacji na terenie państw Unii Europejskiej w ramach wojny hybrydowej. Trzydniowa konferencja o roli polskiej mniejszości w obronie dobrego imienia naszego kraju odbyła się w Warszawie. Na deskach amfiteatru opolskiego zakończył się 4. polonijny konkurs polskiej piosenki.