Nad Niemnem

Już 100 dni minęło od zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i dziennikarza Andrzeja Pozcobusta. Nadal przetrzymywani są przez służby specjalne Białorusi w warunkach urągających prawom człowieka w białoruskich więzieni