Nad Niemnem

Już 100 dni minęło od zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i dziennikarza Andrzeja Pozcobusta. Nadal przetrzymywani są przez służby specjalne Białorusi w warunkach urągających prawom człowieka w białoruskich więzieniach. W programie również postać Marii Kiszkowskiej, liderki ZPB z Wołkowyska, W programie również o książkach historycznych Rusłana Kulewicza o dziejach II Rzeczpospolitej na terenach Białorusi. Na koniec Aleksy Szota i historia Augóstówki, gdzie bywali polscy królowie.