Nad Niemnem

Zarzuty karne wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi o rehabilitację faszyzmu. Trafili do najsłynniejszego więzienia w Mińsku do Wołodarki, gdzie rozstrzeliwani są skazani na karę śmierci. Zatrzymani to szefowa ZPB Andżelika Borys, Andrzej Poczobut, Maryna Ciszkowska, Irina Biernacka i Anna Paniszewa. Grozi im od 5 do 12 lat. Jak wyglądała Wielkanoc w rodzinach represjonowanych Polaków? Białystok zawiesił wieloletnią współpracę z władzami Grodna w związku z represjami wobec polskiej mniejszości. Na koniec Aleksy Szota zaprasza do wsi Gniezno, gdzie znajduje się jedna z najciekawszych budowli sakralnych na Białorusi.