Nad Niemnem

Zarzuty karne wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi o rehabilitację faszyzmu. Trafili do najsłynniejszego więzienia w Mińsku do Wołodarki, gdzie rozstrzeliwani są skazani na karę śmierci. Zatrzymani to szefowa ZPB Andżelika Borys, Andrz