Nad Niemnem

Polskim szkołom społecznym na Białorusi grozi likwidacja. Jak przez ostatni rok z pandemią koronawirusa radził sobie Związek Polaków na Białorusi? Anonim z pogróżkami w Polskiej Szkole Społecznej w Lidzie. Na koniec Aleksy Szota i histo