Nad Niemnem

Uroczystości maryjne w Trokielach w cieniu pandemia koronawirusa. Wręczenie świadectw uczniom godzieńskiej Polskiej Szkoły społecznej im. Stefana Batorego. Na koniec Aleksy Szota oprowadza nas po Brześciu, mieście z wielką historią, do której