Nad Niemnem

Polska Macierz Szkolna w Grodnie otworzyła nowe sale w budynku społecznego liceum im. Elizy Orzeszkowej, co daje nowe możliwości nauczania. W polskich placówkach oświatowych obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Studniówka w grodzieńskiej „batorówce”. Aleksy Szota i białorusko-litewskie pogranicze i miejscowość Żyrmuny, dziś na dalekiej prowincji, a niegdyś związana z wielkimi rodami szlacheckimi – Zawiszami i Radziwiłłami.