Nad Niemnem

Związek Polaków na Białorusi przygotował dla dzieci uczących się polskiego spotkania ze św. Mikołajem i słodkie prezenty. W rocznicę wybuchu powstania styczniowego na polskich mogiłach zapłonęły znicze. Historia międzywojennego Grodna w nowej książce Rusłana Kulewicza. Aleksy Szota przypomina postać siostry nazaretanki Pawły Gażycz, pierwszej przełożonej klasztoru w Grodnie, malarki.