Nad Niemnem

Podsumowanie minionego roku w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie. Cele konsulatu od lat jest niezmienna: opieka konsularna i wizowa nad polskimi obywatelami i mniejszością polską na Białorusi oraz wsparcie imprez kulturalnych i nauki języka polskiego. Akcja charytatywna Związku Polaków na Białorusi „Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi”. W tym roku obdarowanych zostało ponad 4 tys. dzieci. Aleksy Szota i opowieści o zapomnianych grodzieńskich fabrykach.