Nad Niemnem

Podsumowanie minionego roku w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie. Cele konsulatu od lat jest niezmienna: opieka konsularna i wizowa nad polskimi obywatelami i mniejszością polską na Białorusi oraz wsparcie imprez kulturalnych i nauki języka polskiego