Nad Niemnem

Lenin z Sopoćkin, czyli losy pomnika wodza bolszewików w najbardziej polskim miasteczku na Białorusi. Spotkanie opłatkowe Związku Polaków na Białorusi w Mińsku. Budzące wielkie emocje wystawa „Życie codzienne w przededniu wojny&rd