Nad Niemnem

Cykliczny magazyn społeczno–kulturalno– patriotyczny ukazujący życie mniejszości polskiej na Białorusi. W programie najważniejsze wydarzenia i relacje z uroczystości z udziałem Polaków. Autorzy docierają do miejsc związanych z pols