Minęła dwudziesta

Europejski Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Polski i Węgier w sprawie wstrzymania środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy w związku z prowadzoną praworządności. O wstrzymywaniu funduszy europejskich dla Polski i korupcji politycznej w