Minęła dwudziesta

40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i jego wpływ na dzisiejszą sytuację w Polsce komentują byli opozycjoniści Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan.

W drugiej części programu o wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie małej świadomości młodych Polaków o stanie wojennym dyskutują publicyści Maciej Rosolak i Piotr Semka.

Na koniec o wprowadzeniu stanu wojennego mówi historyk prof. Tomasz Panfil.