Minęła dwudziesta

Sejm przyjął, a prezydent podpisał ustawę o ochronie granicy, odrzucając wszystkie poprawki Senatu. Opozycja zarzuca nowym przepisom, które mają umożliwić kontrolę nad granicą, obecność mediów i organizacji pozarządowych, że jest niekon