Minęła dwudziesta

Trwa kryzys migracyjny. Sejm przyjął projekt ustawy o budowie zapory na granicy z Białorusią. Jak dodatkowe ogrodzenie wpłynie na przebieg kryzysu? Nie cichną echa sporu o nadrzędność Konstytucji RP nad prawem unijnym. Czy wystąpienie Polski z Unii E