Minęła dwudziesta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do płacenia kar za niezaprzestanie wydobycia z kopalni węgla brunatnego Turowie. Rząd nie zamierza wstrzymywać produkcji ani płacić 500 tys. euro dziennie, za niedostosowanie się do postano