Minęła dwudziesta

Sędzia Rosario Sylvia de Lapeuerta z Hiszpanii jednoosobowo podjęła decyzję o zabezpieczeniu tymczasowym i nałożeniem na Polskę kary 500 tys. Euro dziennie, jeśli nie zostanie wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, która opowiada za 7 proc. polskiej energetyki. O nałożenie kary do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zwrócili się Czesi, choć w niewielkiej odległości sami wydobywają węgiel, podobnie jak Słowacy i Niemcy. Dlaczego karani maja być tylko Polacy? Czy to narzędzie nacisku na polski rząd? Dlaczego wzrost cen energii ma dotknąć nie tylko przemysł, ale gospodarstwa domowe? O budowie reaktorów jądrowych na bazie amerykańskich patentów dyskutowali przedstawiciele amerykańskiego rządu i polskich spółek państwowych. Gośćmi programu są Jacek Protasiewicz (UED-PSL) i Jacek Ozdoba (Solidarna Polska).

O decyzji TSUE w sprawie zawieszenia wydobycia węgla w Turowie i pozyskiwania energii z zagranicy mówi Franciszek Kopeć z NSZZ Solidarność.

Trwa kryzys imigracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Znaleziono osoby, które podejrzewane są o udział w służbach specjalnych Białorusi z bronią snajperską. Jak może rozwinąć się sytuacja prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki wojny hybrydowej ocenia Grzegorz Kuczyński (ekspert ds. wschodnich).

Na koniec o odpowiedzialności Rosji za śmierć otrutego polonem przez rosyjskich agentów Aleksandra Litwinienki ze strony Kremla mówi jego bliski współpracownik Jurij Felsztyński.