Minęła dwudziesta

Parlament Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu rezolucję zatytułowaną „Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce”. Rezolucja zawiera m.in. krytykę uchwalonego przez Sejm RP projektu tzw. ustawy medialnej. Wniosek popierany przez frakcje Europejskiej Partii Ludowej, socjaldemokratów, liberałów, Zielonych i Lewicę wzywa Komisję Europejską do „skutecznego stosowania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”. PE oczekuje również, że premier Mateusz Morawiecki wycofa złożony w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie konstytucyjności niektórych części traktatów UE.

Działania PE komentują Krzysztof Piątkowski (KO) i Artur Soboń (PiS).

W drugiej części o tym, jak wydarzenia w PE wpłyną na notowania partii politycznych w kraju rozmawiają dr Tomasz Żukowski i prof. Henryk Domański.

W trzeciej części ostatnie wydarzenia komentuje eurodeputowany ze Szwecji Charlie Weimers.