Minęła dwudziesta

Komisja Europejska zwróciła się do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar finansowych na Polskę, aby zapewnić, że Polska dostosuje się do środków tymczasowych nałożonych przez jednej z sędziów Trybunału z lipca d