Minęła dwudziesta

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że środki zapobiegawcze stosowane przeciwko Polsce przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości są niezgodne z polską ustawą zasadniczą. Gośćmi programu byli: senator Kazimierz Kleina (KO) i wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS).

Spór o nadrzędności prawa krajowego nad europejskim i konflikcie prawnym wokół tego problemu dyskutowali prof. Czesław Kłak, konstytucjonalista i Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium.

Jaki polityczny wymiar będzie miało orzeczenie TK w sprawie nieuznania środków zapobiegawczych nałożonych na Polskę przez TSUE oceniają Adrian Stankowski (Gazeta Polska) i Cezary Gmyz, korespondent TVP w Berlinie.