Minęła dwudziesta

Parlament Europejski przyjął uchwałę w sprawie łamania praw obywatelskich na Węgrzech. Obiektem politycznych ataków instytucji europejskich jest również Polska. Jakie są ich podstawy? O blokowaniu funduszy europejskich mówią prze